Verzekering bij een opgevoerde scooter ?

Heb ik een verzekering bij een opgevoerde scooter?

Verzekering bij een opgevoerde scooter ?Opgevoerde scooters verzekeren?
Een lastig aspect van scooterverzekeringen zijn opgevoerde scooters.
Vaak hebben opgevoerde scooters ernstige consequenties voor de prijs van de premies voor de scooterverzekeringen. De meeste opgevoerde scooters vallen nota bene niet eens te verzekeren. Zelfs de verplichte WA scooterverzekering verzekert meestal geen opgevoerde scooters.

Waarom worden opgevoerde scooters niet verzekerd?
Het opvoeren van scooters is bij de wet verboden. De Rijksdienst voor Wegverkeer laat scooters en bromfietsen toe op de openbare weg op onder andere basis van snelheid. Wie een opgevoerde scooter heeft, kan dus sneller rijden. Door deze hogere snelheid ontstaat er ook een grotere kans op schade, zowel aan je eigen scooter als aan dat van een ander.
In de polisvoorwaarden staat meestal dat er geen schade uitgekeerd zal worden wanneer blijkt dat de scooter opgevoerd is. De meeste verzekeringen proberen de schade dan op jou te verhalen: je voldoet immers niet meer aan de polisvoorwaarden.

Proces-verbaal
Bij ongelukken die niet door jou worden veroorzaakt, ontvang je alleen een proces-verbaal voor het opvoeren van de scooter. Natuurlijk betaal je zelf de schade aan je eigen scooter. Ook bij een allrisk scooterverzekering dien je de schade zelf te betalen.
Als je in het bezit bent van een opgevoerde scooter, en de verzekering hiervan op de hoogte is, wordt de verzekering meestal ongeldig verklaard.

Eigen kosten
Ook de schade aan de scooter van een ander wordt niet gedekt. Berokken je dus schade aan een ander zijn scooter of bromfiets, dan dien je deze schade volledig zelf te betalen. Bij letsel en andere ernstige ongelukken dien je de schade ook zelf te betalen.

Verstandig of een duur grapje?
Het is dus erg gevaarlijk om op een opgevoerde scooter te rijden: de kans op ongelukken is groter, en bij blijvend letsel wordt het kostenplaatje erg groot. Wees verstandig en houd je scooter of bromfiets geheel origineel !

 

scooter verzekeringen